Vores arbejdsplads

Når medarbejderne udvikler sig, gør vi det også.

Topdanmark evner at både tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det gør vi ved at vise vores medarbejderne tillid og at have fokus på blandt andet trivsel, mangfoldighed og personlig og faglig udvikling.

Når medarbejderne udvikler sig, gør vi det også.

Topdanmark evner at både tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det gør vi ved at vise vores medarbejderne tillid og at have fokus på blandt andet trivsel, mangfoldighed og personlig og faglig udvikling.

Trivsel og sundhed

Medarbejderne i Topdanmark spiller en afgørende rolle for, at vi som virksomhed opnår gode forretningsmæssige resultater. Derfor har vi valgt sundhed og medarbejdertilfredshed som nogle af vores fokusområder.

Det er de mange dygtige og engagerede medarbejdere, der skaber Topdanmark. Vi er overbeviste om, at vores trivsel og sundhed som medarbejdere er et væsentligt fundament for, at vi lykkes med at nå vores mål.
Derfor har vi ikke bare nogle fornuftige politikker og hensigtserklæringer, men også en række konkrete fælles aktiviteter og individuelle tilbud.  

 

Individuel tilpasning sikrer din work/life-balance

Vi er alle først og fremmest mennesker, der har et liv – og så et arbejde, der skal fungere som en positiv del af helheden.

Menneskers behov skifter gennem livet. For at sikre at du trives med dit arbejde, kan din ansættelsesaftale derfor justeres løbende – fx ift.:

 • Flekstidsordning
 • Deltidsarbejde
 • Hjemmearbejde
 • Fri ved barnets fem første sygedage
 • Orlov i op til seks måneder til brug efter eget valg
 • Seniorpolitik - ekstra feriedage og mulighed for reduceret tid

 

Trivselsdialoger i dit team

To gange om året  svarer vi alle på et spørgeskema om trivslen i teamets hverdag. Det følges op af lokale dialogmøder. Det enkelte team beslutter selv, hvad der skal sættes fokus på.

Én gang om året er der en samlet koncernmåling, hvor alle besvarer et par spørgsmål om egen trivsel. Det giver den øverste ledelse et samlet indtryk af den generelle trivsel, motivation og grad af engagement.

 

Sundhed, når det gælder

Alle medarbejdere har en sundhedsforsikring. Gennem den kan du få stressrådgivning. Den dækker også mange former for behandling – fx kiropraktik, akupunktur, fysioterapi og nogle operationer.                                       
Vejer du for meget, bevæger du dig for lidt, spiser du for usundt, eller er du ved at få nogle fysiske skavanker? Hvis du som medarbejder har nogle konkrete sundhedsudfordringer, men svært ved at ændre din livsstil, kan du søge om et intensivt og målrettet sundhedsforløb.

 

Sundhed til hverdag

 • Vores kantiner tilbyder en lækker frokost, der følger Fødevarestyrelsens anbefalinger. Det betyder mange grøntsager og mindre mættet fedt.
 • På hovedkontoret har vi en lang række sportsklubber – bl.a. med fitnesscenter. Alle medarbejdere har desuden adgang til en serie rabataftaler – bl.a. på medlemskab til en landsdækkende fitnesskæde. 
 • Sundhed i hverdagen kommer også af at have det sjovt med sunde aktiviteter. Derfor deltager vi jævnligt i kampagner og arrangementer – DHL-løb, Vi Cykler Til Arbejde, Knæk Cancer. 
 • En række aftaler og samarbejdspartnere gør det lidt lettere for os at holde den sunde stil i hverdagen: massageordning som bruttolønsordning, cykelsmed, Body-SDS, rabat hos hele viften af behandlere tilknyttet WTC Healthcare Center.
 • Sundhed er også noget vi engagerer os i at give til andre. Blodbanken besøger os tre gange om året med meget stort udbytte. Vi samler ind til Knæk Cancer i en motionsuge, hvor Topdanmark betaler Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-kampagne per kalorie, medarbejderne forbrænder – på spinningcykler, løbe- og gåture, zumba og hvad vi nu finder på.
 • Med jævne mellemrum tilbydes alle medarbejdere sundhedstjek – et tilbud, som ca. hver tredje plejer at tage imod. Tjekket kan variere efter den enkeltes behov.

 

Et sundt arbejdsmiljø

Topdanmark arbejder for et miljø, der er med til at forebygge arbejdsskader og nedslidning, og som tilgodeser den enkelte medarbejders behov i det omfang, det er muligt.

For eksempel arbejder vi med:

 • Arbejdspladsvurdering hvert andet år herunder arbejdspladsbesøg
 • Hjemmearbejdsplads
 • Fysioterapeut, som kan rådgive om indretning af arbejdspladsen
 • Skærmbriller
 • Psykolog- og krisehjælp
 • FørstehjælpskorpsKultur

Omgangstonen i Topdanmark er imødekommende og glad. Vi har stor respekt for hinanden, både menneskeligt og fagligt, og det gør, at samarbejdet på tværs af afdelinger og områder fungerer nemt. Kulturen er meget åben og ubureaukratisk, og der er god mulighed for at få sine ideer ført ud i livet.

Vi synes selv, vi har Danmarks bedste arbejdsplads. Du kan selvfølgelig ikke give os ret, før du selv har prøvet at være her. Men hvis du overvejer at søge job hos os, kan vi nemt give dig fem gode grunde til at arbejde her:

 • vi har en rar og uformel omgangstone og rigtig søde kolleger
 • vi har en spændende hverdag med mange udfordringer
 • vi har gode muligheder for videreuddannelse
 • vi har en af Danmarks bedste pensionsordninger
 • vi har flekstid.

 

Vores særlige kultur i Topdanmark

Omgangstonen i Topdanmark er imødekommende og glad. Vi har stor respekt for hinanden, både menneskeligt og fagligt, og det gør, at samarbejdet på tværs af afdelinger og områder fungerer nemt. Kulturen er meget åben og ubureaukratisk, og der er god mulighed for at få ført sine ideer ud i livet.

 

Et åbent miljø

En anden helt speciel ting ved Topdanmark er vores hovedkontor i Ballerup. Her arbejder ca. 1500 medarbejdere. Af dem sidder 850 medarbejdere samlet i et gigantisk kontorlandskab. Det er et helt specielt arbejdsmiljø, hvor alle sidder i det samme lokale – kun adskilt af lave, flytbare skillevægge. Det åbne miljø uden døre og mure gør, at vi altid kan stikke hovederne ind til hinanden – også til lederne som sidder sammen med os. Det giver en god stemning, og så lærer man hurtigt sine kolleger at kende. Men det kan samtidig give en del snak og støj, så du skal kunne lide at arbejde i et til tider hektisk miljø.
Det sociale

Når arbejdsdagen slutter, behøver det ikke at være slut med at se dine kolleger, for der er masser af gode tilbud til dem, der slet ikke kan undvære hinanden.

Når arbejdsdagen slutter, behøver det ikke at være slut med at se dine kolleger, for der er masser af gode tilbud til dem, der slet ikke kan undvære hinanden. De fleste af aktiviteterne findes dog kun på hovedkontoret i Ballerup.

 

Sportsklubben

Har du lyst til at møde dine kolleger i svedbånd, shorts og gummisko, så er sportsklubben det rette sted for dig. Vi deltager i turneringer, og derudover holder vi selvfølgelig også arrangementer af mere festlig og mindre seriøs karakter. Så uanset om du er udøvende ketsjerspiller, bowler, fisker, golf- eller fodboldspiller, er du velkommen i klubben. Sportsklubben er åben over for alle ideer, så det er kun fantasien, der sætter grænser for dine udfoldelsesmuligheder.

 

Motionscenteret

Motionscenteret på hovedkontoret i Ballerup er din mulighed for at afreagere efter en god dags arbejde på skrivebordsstolen. Her kan du få strammet kontornumsen op og forvandle din mave til et vaskebræt. Du kan både dyrke aerobic, spinning og styrketræning i de moderne faciliteter.

 

Kunstforeningen

Er du interesseret i god kunst fra alle perioder og genrer, så er kunstforeningen en oplagt mulighed for at udforske alverdens kunst. Vores kunstforening arrangerer kunstudstillinger på hovedkontoret i Ballerup og i Århus. Kunstforeningen samarbejder også med andre foreninger og arrangerer ture til museer og udstillinger. Foreningen indkøber også jævnligt kunst, som medarbejderne kan købe eller vinde i lodtrækning under den årlige generalforsamling.

 

Vinklubben

Der bliver prøvesmagt, gurglet og spyttet ud, når vinklubben mødes. Det sker 6-8 gange om året, og her kommer man for at blive klogere på vin og få en hyggelig aften med lidt velanrettet mad og ikke mindst gode vine.

 

Fester og andet hyggeligt samvær

Danseskoene bliver kridtet, når årets julefrokoster løber af stablen i december. Det er festen alle snakker om både før og efter. I løbet af året afholdes også afdelingsfester, som den enkelte afdeling selv arrangerer. Det er en glimrende anledning til at se sidemanden eller kvinden i en anden sammenhæng og samtidig opleve noget sammen uden for de vante rammer.
Ansættelsesforhold

Du får løn i forhold til dine kvalifikationer, dine arbejdsopgaver, din erfaring og den præstation, du leverer. Derudover har vi en meget attraktiv pensionsordning, fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, jobrotation og mulighed for at udfolde karrieren. 

Lønforhold

Som udgangspunkt får du løn i forhold til dine kvalifikationer, dine arbejdsopgaver, din erfaring og ikke mindst den præstation, du leverer.

De fleste medarbejdere er lønnet efter overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL).

 

Pensionsordning

Vi har en af Danmarks bedste pensionsordninger. Ud over din løn betaler Topdanmark til din pensionsopsparing. Som hovedregel kan du komme med i pensionsordningen, når du er fyldt 21 år og har 3 måneders anciennitet i branchen. Pensionsordningen er indgået som et led i overenskomsterne mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening.

 

Flekstid

De fleste medarbejdere i Topdanmark har flekstid. Vi har indført flekstid for at give vores medarbejdere mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejdsdag.

Den ugentlige arbejdstid hos os er kun 35 timer og 55 minutter - frokostpausen betaler vi selv. I de fleste afdelinger er der mulighed for i perioder at gå på deltid. Det skal dog rent praktisk kunne lade sig gøre i forhold til arbejdsopgaverne.

 

Ferie og fridage

De fleste medarbejdere har fem ugers ferie og fem omsorgsdage. Dertil kommer fredag efter Kristi himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, som alle udgør hele fridage. I Topdanmark får de fleste medarbejdere i maj måned udbetalt et særligt ferietillæg på 2,75 % - altså 1,75 % mere end det lovbestemte ferietillæg på 1 %.

 

Karrieremuligheder og jobrotation

Vi ser positivt på jobrotation og karriereudvikling for vores medarbejdere, og derfor bliver ledige stillinger altid slået op internt først. Det giver alle medarbejdere mulighed for at søge nye udfordringer inden for Topdanmark. Hvis en medarbejder ønsker at flytte til et andet job, imødekommer vi det som regel. Vi bakker også op omkring videreuddannelse, da det giver medarbejderne personlig udvikling og nye udfordringer i hverdagen. Samtidig tilfører det os ny viden og kompetence, så vi er rustet til fremtiden.

 

Kantinen

Arbejdspladsens absolut mest uundværlige sted. Vores kantiner i Ballerup og Århus mætter tilsammen dagligt knap 1800 sultne maver. Kantinerne serverer mad, der lever op til tidens officielle kostråd – uden at gå på kompromis med den kulinariske oplevelse. Hver dag kan du vælge mellem dagens varme ret, små lune retter, mad fra buffeten og salatbaren, frugt og friskbagt brød. 

 

Fysioterapi

Det er vigtigt, at vi har det fysisk godt på vores arbejdsplads. Vi har en fysioterapeut til rådighed, som kan rådgive os om indretning af arbejdspladsen og svare på spørgsmål om siddestillinger og kropsholdning.
Udvikling af medarbejdere

I Topdanmark arbejder vi målrettet med den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er dels vores værdiskabelse, mål, forretning og holdninger og dels vores medarbejderes motivation og arbejdsglæde.

I Topdanmark arbejder vi målrettet med den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen er dels vores værdiskabelse, mål, forretning og holdninger og dels vores medarbejderes motivation og arbejdsglæde.

Vi har delt kompetenceudvikling op i fem områder:

 • forsikringsfaglig udvikling
 • lederudvikling
 • personlig udvikling
 • it-kompetenceudvikling
 • øvrig funktionsfaglig udvikling.

Kompetenceudviklingen sker dels i dagligdagen ved hjælp af sidemandsoplæring, funktion som instruktører, deltagelse i projekter, jobrotation og dels gennem egentlige kursus- og uddannelsesaktiviteter. Vores elever gennemgår en 2-årig finansuddannelse.

Intern jobrotation er et særligt indsatsområde både for at optimere nytteværdien af de interne ressourcer bedst muligt og for at understøtte den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling. Intern jobrotation er derfor en integreret del af vor rekrutteringsprocedure samt ledelsesopfølgning.

Vi benytter os af følgende samarbejdspartnere i forbindelse med uddannelsestiltag:

 • forsikringsakademiet
 • finansrådet
 • ekstern kursusvirksomhed
 • eksterne proceskonsulenter
 • universitet, handelshøjskole, mv.

 

Uddannelsesomkostninger

Vores samlede uddannelsesomkostninger i 2018 var på ca. 27 mio. kr. 
Ledelsesprincipper

Den enkelte leder i Topdanmark har et særligt ansvar for, at vi skaber værdi for vores kunder, aktionærer og medarbejdere. Vi lægger vægt på, at der er formuleret klare forventninger til lederens adfærd, og at lederne kan identificere sig med vores ledelsesværdier.

Ledelse i Topdanmark

Lederne i Topdanmark har et særligt ansvar for, at vi skaber værdi for vores aktionærer, kunder og medarbejdere. Vi lægger vægt på, at der er formuleret klare forventninger til lederens adfærd. Forventningen beskriver vi i Topdanmarks ledelsesværdier

 

Ledelsesværdier:

 • vær ambitiøs og se muligheder
 • træf beslutninger og tag ansvar
 • kommuniker og del viden
 • vis tillid og giv plads
 • vær nærværende, tilgængelig og inspirerende
 • vis helhedssyn.

 

Mål

 • At være i stand til at tiltrække og fastholde lønsomme kunder og kvalificerede medarbejdere.
 • At være en dynamisk virksomhed, der fremmer personlig og faglig udvikling.

 

Værdisæt

Vi vil skabe et troværdigt brand ved, at vores kunder oplever og får bekræftet vores brand, hver gang de er i kontakt med os.

Derfor har vi siden 2000 arbejdet internt med vores kerneværdier. Kerneværdierne har rødder i de værdier, der allerede lever i Topdanmark, og i de værdier vi ved kunder generelt ønsker sig af deres forsikringsselskab. Tilsammen danner de vores værdisæt.

 

Ledelsesværdier

Under lederudviklingsforløbet "HUSK at være leder" havde alle ledere i Topdanmark mulighed for at påvirke valget af de ledelsesværdier, der fremover skulle være kendetegnende for god ledelse i Topdanmark. Lederne tog udgangspunkt i værdisættet og diskuterede, hvad det betød for dem i deres rolle som ledere. De valgte de ledelsesværdier, som efterhånden er blevet grundlaget for vores jævnlige ledelseskvalitetsmålinger. Lederudvikling i Topdanmark skal ses som en af de aktiviteter, der støtter vores ledere i at kunne leve op til Topdanmarks ledelsesværdier.

 

Ledelseskvalitet

Vi måler jævnligt på, hvordan den enkelte leder lever op til vores ledelsesværdier. Målingen foregår som en anonym spørgeskemabaseret undersøgelse og er en integreret del af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen.

 

Kvindelige ledere

Ligestilling er et løbende tema i Topdanmark, og vi ønsker at sikre lige muligheder for mænd og kvinder. Derfor har vi også fokus på kønsfordelingen blandt vores ledere.

Vores kultur underbygger kvindelige ledere, og vi inspirerer og motiverer til stadighed vores kvindelige medarbejdere til at søge lederstillinger

En statistik over ligestilling i lederstillinger i Topdanmark viser, at flere og flere kvinder sætter sig på lederposterne. Antallet af kvindelige ledere er gennem de sidste år steget synligt på alle niveauer. Fx er antallet af kvindelige ledere på det højere mellemlederniveau blevet mere end fordoblet gennem de senere år. Antallet af kvindelige ledere på dette niveau er dermed steget fra 17 pct. i 2005 til 38 pct. nu.

 

Politikker

Som supplement til vores værdier har vi en række politikker, der udtrykker vores holdninger til forskellige områder.

Det gælder for eksempel vores:

 • HR-politik
 • kommunikationspolitik
 • it-politik
 • skadepolitik
 • accept- og antagelsespolitik
 • genforsikringspolitik
 • investeringspolitik
 • sundhedspolitik.Mangfoldighed

I Topdanmark tror vi på, at mangfoldighed giver en forretningsmæssig værdi. Som virksomhed arbejder vi på at fastholde og udvikle en rummelighed, der modvirker enhver form for diskrimination i forhold til køn, race, hudfarve, national/social/etnisk oprindelse, religion, tro, politisk anskuelse, handicap, alder og seksuel orientering.

Hos os skal der være plads til meningsudvekslinger og forskelligheder - vi vil udvise og fremme intern tolerance og respekt overfor den enkelte medarbejder, hvad enten denne er kollega eller chef. Tolerance og respekt er basale værdier for, at alle ansatte har et godt arbejdsmiljø.

For os er det samtidig vigtigt, at medarbejdere - uanset køn, nationalitet, religion eller andet – har lige adgang til ledelsesposter på alle niveauer.

 

Kvinder i ledelsen

Vi har fokus på at fremme kvinder i ledelse som en del af vores engagement for at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Derfor har vi blandt andet tilsluttet os Ligestillingsministeriets ”Operation kædereaktion”, der er et alternativ til kvoter for kvindelige leder.

 

Fakta om kvinder i ledelsen 

Kønsfordelingen hos vores medarbejdere er 44 % kvinder og 56 % mænd. Blandt lederne er 40 % kvinder. Siden 2005 er andelen af kvindelige ledere steget væsentligt, dog er der stadig flere mandlige ledere, særligt øverst i ledelseshierarkiet.

 

Kvinder i Topdanmarks bestyrelse

Fire ud af bestyrelsens ni medlemmer er kvinder. Heraf er to valgt af generalforsamlingen og to af medarbejderne.   

 

Mål for indsatsen

Vi har i Topdanmark ikke deciderede mål for, hvor mange procent kvindelige ledere, der skal være på lederniveau 1 i fremtiden, men vi har fokus på kønsfordelingen, når vi rekrutterer kvindelige ledere. Derfor har vi som mål, at der mindst skal være én kvindelig kandidat til ansættelsessamtale, når vi besætter lederstillinger.

 

Aktiviteter de sidste 8 år

 • Gå-hjem-møde; Kvinde kend din vej til bestyrelsen.
 • Indførelse og jævnlig gennemførelse af mentorordning for kvindelige ledere. Mentorforløbet henvender sig til kvindelige ledere, som har konkrete ambitioner om ledelse på et højere niveau. Mentorordningen har til hensigt at give kvinderne de tilstrækkelige faglige og personlige kompetencer til at varetage en stilling på et højere niveau.
 • Spørgeskemaundersøgelse blandt Topdanmarks ledere, bl.a. om der skal konkrete tiltag til for at fremme, at kvinder søger toplederstillinger.
 • Udarbejdelse af rapport om kvinder i ledelsen.
 • Gå-hjem-møde for medarbejdere med det formål at inspirere kvinder til at søge lederposter.
 • Gå-hjem-møde for kvinder om privatøkonomi.
 • Fortsættelse af mentorordning med særligt fokus på, at de kvindelige ledere og specialister får afklaret ambitioner om lederjobs, herunder klæde mentorerne på til at håndtere den kønspolitiske udfordring og fx inddrage den kvindelige leders bagland (fx fordeling af opgaver i hjemmet). 
 • Udvalgte kvindelige ledere på tværs af organisationen blev inviteret til debat om emnet med særligt fokus på kulturen i Topdanmark. Der var en god og livlig debat med afsæt i de kvindelige lederes oplevelser og synspunkter.Medarbejdere i tal

I Topdanmark er vi ca. 2.400 medarbejdere fordelt over hele landet. 

I Topdanmark er vi næsten 2.400 medarbejdere fordelt over hele landet. Gennemsnitsalderen er cirka 43 år og gennemsnittet på antal år ansat hos os er 10 ½. Vi har lidt flere mænd ansat end kvinder. På hovedkontoret i Ballerup arbejder omkring 1.800 medarbejdere, mens knap 200 arbejder på kontoret i Århus. Og så har vi hjælpsomme medarbejdere i vores salgs- og servicecentre rundt om i landet.