Karrieremuligheder

Vejene er mange og forskellige. I Topdanmark understøtter vi udvikling og karriere. Vi arbejder målrettet på at skabe muligheder, der både matcher medarbejdernes særlige udviklingsønsker og vores behov for medarbejdere med bestemte kompetencer og kvalifikationer.

Ved at sætte fokus på forskellige udviklings- og karriereveje i Topdanmark kan vi være med til at sikre, at vi også fremover lykkes med at udvikle, fastholde og tiltrække de kolleger, vi har brug for.

På denne side kan du læse om karrieremulighederne hos os.

Vejene er mange og forskellige. I Topdanmark understøtter vi udvikling og karriere. Vi arbejder målrettet på at skabe muligheder, der både matcher medarbejdernes særlige udviklingsønsker og vores behov for medarbejdere med bestemte kompetencer og kvalifikationer.

Ved at sætte fokus på forskellige udviklings- og karriereveje i Topdanmark kan vi være med til at sikre, at vi også fremover lykkes med at udvikle, fastholde og tiltrække de kolleger, vi har brug for.

På denne side kan du læse om karrieremulighederne hos os.

Assurandør - forsikringssælger

Jobbet som forsikringssælger består primært af opsøgende salg og rådgivning til private forsikringskunder, som bor i eget hus. Du skal sælge alle former for privatforsikringer til husstanden (hus, indbo, ulykke, bil m.m.).

Assurandøren er indbegrebet af Topdanmark

’Assurandør’ er et fint ord for forsikringssælger, men det er også et fint og vigtigt job. Som forsikringssælger er du vores ansigt udadtil. Din fornemste opgave er at sørge for, at vores kunder er sikret rigtigt, hvis uheldet er ude. 

Du besøger nye og eksisterende kunder i deres hjem for at afdække deres behov og sælge de rette forsikringer.  I begyndelsen kun almindelige forsikringer til private, men efterhånden som du uddanner dig, handler det også det om pension og erhvervsforsikring. Du afgør, om der er det rette match mellem kunden og os, så du kan køre derfra med et afsluttet salg. 
”Din udvikling og dine ambitioner er i fokus – det er supermotiverende. Og så giver arbejdstiderne en enorm frihed. Det er det tætteste, du kommer på at være selvstændig uden at løbe den økonomiske risiko.” Andi, forsikringssælger.


Få et klart indtryk af arbejdet som privatassurandør

Du tilbringer meget tid i din bil, men du mødes jævnligt med de andre lokale assurandører, som vi har spredt rundt i hele landet. I mødes både online og fysisk og sparrer med hinanden og jeres leder om de aktuelle udfordringer.

 

Mentorordning, grundig introduktion og individuelle mål

Det er vigtigt, når du repræsenterer Topdanmark, at du har fagligheden i orden. Hvis du har den rette personlige profil, sørger vi for med uddannelse og efteruddannelse, at din faglige profil også altid er skarp. Du sætter dig klare mål i samarbejde med din leder, og din indsats bliver belønnet 
Forsikringsrådgiver

Som forsikringsrådgiver i vores salgscenter er din vigtigste opgave at sikre nye lønsomme privatkunder inden for Skades- og Livområdet. 

Du får ansvaret for at sammensætte en forsikringsløsning designet til den enkelte kundes behov og for at sikre, at kunden får en god start i Topdanmark. Dette indebærer, at du håndterer alt fra den første kontakt, til kunden betaler.

 

Jobbet er afvekslende og dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

 • Salg til nye kunder via telefon- og netmøder
 • Sparring og vidensdeling med kollegaer i dagligdagen
 • Deltagelse i relevante møder
 • Registrering af målinger og data, som sikrer viden i vores systemer
 • At være tilgængelig på inbound telefoner

 

Et spændende og udviklende job i en succesrig virksomhed

I vores salgscenter vil du indgå i et team med gode kollegaer, hvor vi har fokus på både performance og personlig udvikling.

Vi tilbyder dig en udfordrende og salgsorienteret stilling, hvor du vil gennemgå et intenst introforløb og få en robust forsikringsfaglig uddannelse på Forsikringsakademiet.
Topdanmark vil være kendt som forsikrings- og pensionsselskabet med tilfredse kunder – og det begynder med tilfredse medarbejdere. Vi har derfor gjort Topdanmark til en attraktiv arbejdsplads, uanset om du er karriere– eller familiemenneske. 

 

Krav og forventninger i jobbet

Vi sætter barren højt. Vi forventer, at du er ambitiøs og ved hvad det vil sige at skabe resultater, hvor kunden er i fokus. Du bliver motiveret af salget og har både lyst og indlevelse til at finde frem til de bedste løsninger for vores kunder. Det er derfor vigtigt, at du altid formår at sætte dig i kundernes sted, så hver enkel kunde føler sig hørt og har tillid til, at du har overblikket og styr på kundens behov.

For at løse opgaven som forsikringsrådgiver kræves der gode kommunikationsevner pr. telefon, et stort drive og et medfødt konkurrencegen. Du skal trives i et hektisk og dynamisk salgsmiljø, hvor du bidrager aktivt og positivt til et godt samarbejde. 

Som person er du positiv, åben og robust. Du kan lide at gå forrest, og du bliver motiveret af at forbedre dit arbejde. Du har helhedssyn, trives med forandringer og ser muligheder i nye tiltag. Du er derudover fleksibel og ser det som et plus, at arbejdstiden er placeret mellem kl. 8 og 20.
Kundebetjener

Som kundebetjener er dit primære arbejdsområde at servicere, rådgive og mersælge til vores kunder, når de ringer til os. Vores kunder er primært privatkunder med en eller flere forsikringer (f.eks. bil, indbo, hus, ulykke).

Beskrivelse af jobbet

Som kundebetjener er dit primære arbejdsområde at servicere, rådgive og mersælge til vores kunder, når de ringer til os. Vores kunder er primært privatkunder med en eller flere forsikringer (f.eks. bil, indbo, hus, ulykke).

 

Derudover indeholder jobbet følgende arbejdsopgaver:

 • besvare de mails, kunderne sender til os
 • kontakte kunder, der har købt ny bil
 • deltage i vores skadeberedskab
 • være opsøgende over for vores kunder for at få afdækket deres samlede forsikringsbehov.

 

Krav og forventninger til jobbet 

Du har eventuelt en forsikringsfaglig uddannelse. Hvis ikke, skal du være indstillet på at tage uddannelsen på Forsikringsakademiet. Du kan formentlig nikke genkendende til følgende:

 • du har en kontor-/butiksuddannelse
 • du er glad for at tale i telefon
 • du brænder for at sætte kunden i fokus og er indstillet på et højt kvalitetsniveau
 • du er service- og resultatorienteret
 • du er positiv og udadvendt.Leder

Som leder er du med til at sætte retningen for det ansvarsområde, du er leder for og sikre, at medarbejderne bidrager aktivt. Vi fokuserer meget på, at arbejdsdagen for vores medarbejdere er præget af arbejdsglæde og trivsel.

Beskrivelse af jobbet

Som leder har du typisk ansvar for et team, en afdeling eller et større forretningsområde. I dette ansvar ligger, at du skal sikre områdets leverancer og resultatskabelse gennem ledelse af dine medarbejdere.

Du skal kende din forretning, formålet med dit områdes leverancer og bidrag og hvordan de skaber værdi for vores kunder. Du deltager aktivt i en række ledelsesmæssige fora og sammenhænge, dels for at bidrage til den tværgående forretningsmæssige udvikling, dels for at kunne formidle relevant viden til dine medarbejdere, for hvem, du fungerer som den vigtigste kilde til information.

Vi lægger stor vægt på, at arbejdsdagen for vores medarbejdere er præget af arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at arbejdsglæde opstår, når man oplever, at det, man laver, er meningsfyldt og skaber værdi, og at man er kompetent. En væsentlig ledelsesopgave er derfor at sikre, at medarbejderne ved, hvordan de bidrager til forretningen, at arbejdsopgaverne er meningsfyldte i forhold hertil og at deres performance lever op til det forventede. Som led i dette er du på forkant med dit teams kompetenceudvikling og sikrer, at både teamet som helhed og de enkelte medarbejdere har den rette sammensætning af faglige og personlige kompetencer. 

Gennem løbende indhentning og anvendelse af nøgletal og andre datakilder følger du op på præstationen for både dit team og enkeltpersoner og bruger din viden til at give feedback og skabe løbende forbedringer af processer og resultater.

 

Vores ledelsesværdier sætter en retning for den adfærd, vi ønsker at fremme hos vores ledere:

 • vær ambitiøs og se muligheder
 • træf beslutninger og tag ansvar
 • kommuniker og del viden
 • vis tillid og giv plads
 • vær nærværende, tilgængelig og inspirerende
 • vis helhedssyn

 

Udviklingsmuligheder 

Du har rig mulighed for at prøve kræfter i forskellige lederjobs i Topdanmark. Det kan være med ledelse på samme niveau i et nyt forretningsområde eller måske på et hierarkisk højere niveau, hvis dine evner og resultater kvalificerer dig til det. Du har også mulighed for at skifte til ét af vores spændende og indflydelsesrige specialistjobs. I Topdanmark er ledelse en rolle, man både kan træde ind i og ud af igen.

Lederjobbet hos os kræver en kombination af stærk relevant faglighed, forretningsforståelse og evne til at opnå følgeskab fra både under-, side og overordnede. Dine ledelsesmæssige udviklingsmuligheder afhænger i høj grad af, hvordan du vurderes at præstere i forhold til alle disse parametre. 


Uddannelse og efteruddannelse

Først og fremmest forventer vi en grundlæggende lyst og evne til ledelse og vi vil bruge god tid på at undersøge dette i rekrutteringsprocessen. Herudover forventer vi, at du til stadighed videreudvikler og videreuddanner dig, da det er afgørende, at dine faglige og ledelsesmæssige kompetencer udvikler sig i takt med forretningens behov.

Det er ikke muligt at generalisere om kravene til din uddannelsesmæssige baggrund. I en lang række lederstillinger er der krav om en uddannelse på et specifikt niveau fra Forsikringsakademiet. I andre er der krav om en relevant akademisk uddannelse på masterniveau. Vi vil altid specificere kravene til såvel uddannelse som faglige og personlige kvalifikationer i de enkelte stillingsannoncer. 

Hvad enten du kommer til Topdanmark med ledelseserfaring fra anden virksomhed eller udnævnes til leder internt i Topdanmark, inviteres du til at gennemføre et ledelsesintroduktionsforløb inden for de første 4 måneder i jobbet. Forløbet har til formål at introducere dig til, hvilke rammer, vi sætter for medarbejder- og organisationsudvikling i Topdanmark, demonstrere relevante værktøjer og processer og sidst, men ikke mindst, introducere dig for et netværk af andre nye ledere. 

Efter ca ét år inviteres du til at gennemføre et udvidet, internt udviklingsforløb, som har fokus på dit personlige lederskab, forandringsledelse og forretningsudvikling. I tilknytning hertil benytter vi os af specifikke lederudviklingsforløb fra udvalgte eksterne leverandører.
Pensionschef

Som pensionschef er du ansvarlig for salg af firmapensioner i samarbejde med erhvervsassurandører eller som rent kanvassalg.

Beskrivelse af jobbet

Som pensionschef står du for salg af firmapensionsaftaler til virksomheder med over 10 ansatte i samarbejde med assurandørerne fra vores forskellige forretningsområder. 

Du skal:

 • opsøge emner via kanvas, netværk, relationer, m.v.
 • udfærdige oplæg og aftaler i samarbejde med vores eksperter
 • fremlægge oplæg og forhandle kontrakt på plads med virksomheden
 • udarbejde implementeringsplan, pensionspolitikker, serviceaftaler og lignende
 • afholde informationsmøder sammen med vores pensionsrådgivere.

Udover det opsøgende salg, skal du dyrke relationen med kunden.

Som pensionschef skal du også sørge for at henvise dine kundeforhold til andre relevante forretningsområder i Topdanmark. Derudover kommer du til at deltage i relevante projekter – fx produktudvikling.

 

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du er:

 • erfaren sælger af firmapension
 • exam. assurandør, men alternativt relevante moduler på niveau 4 (gerne niveau 5)
 • erfaring med forhandling på BtB-markedet
 • fortrolig med kanvas
 • vant til at anvende PC på brugerniveau, herunder Office-pakken.Pensionskundechef

Som pensionskundechef har du det overordnede ansvar for vores firmapensionsaftaler med virksomheder med over 25 ansatte.

Beskrivelse af jobbet

Som pensionskundechef har du det overordnede ansvar for vores firmapensionsaftaler med virksomheder med over 25 ansatte. Du skal:

 • afholde informationsmøder sammen med pensionsrådgivere efter behov
 • udarbejde implementeringsplaner, pensionspolitikker, serviceaftaler og lignende
 • fastholde og aktivt dyrke kontakten og relationerne til ledelsen hos firmakunden, med henblik på mersalg samt fastholdelse af kunder
 • sikre høj kundetilfredshed og høj loyalitet hos kunderne, blandt andet via synlighed i virksomheden
 • afholde statusmøder med kunder, jf. serviceaftalen
 • udvide og/eller genforhandle eksisterende firmapensionsaftaler
 • arbejde for bevarelse, forhøjelse og forbedring af allerede tegnede pensionsordninger gennem rådgivning og betjening
 • sikre at alle kunder bliver henvist til andre relevante forretningsområder i Topdanmark – med det formål at hjælpe kunden på bedst mulige måde
 • deltage i relevante projekter – fx produktudvikling
 • rådgive ledelsen
 • rådgive andre medarbejdere.

 

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du har:

 • erfaring med firmapension
 • exam. assurandør, men alternativt relevante moduler på niveau 4 (gerne niveau 5)
 • erfaring med forhandling mellem virksomheder
 • erfaring med PC på brugerniveau, herunder Office-pakken.Pensionsrådgiver

Som pensionsrådgiver rådgiver du medarbejdere, deltager i implementering af nye firmapensionsaftaler samt servicerer mindre eksisterende virksomheder. 

Beskrivelse af jobbet

Som pensionsrådgiver rådgiver du medarbejderne i virksomheder om deres pension. Du deltager i implementering af nye firmapensionsaftaler samt står for den løbende servicering af eksisterende aftaler. Dit arbejde består blandt andet i at:

 • indtegne og rådgive den enkelte medarbejder i virksomheden
 • holde informationsmøder sammen med pensionschef/erhvervsassurandør
 • varetage den daglige dialog med virksomhed og medarbejdere i relation til rådgivning og lignende
 • sikre at alle kunder henvises til de relevante forretningsområder i Topdanmark.

En anden vigtig opgave er løbende at fastholde og tiltrække kunder, hvilket betyder, at du:

 • har det overordnede ansvar for kunder med op til 25 ansatte
 • arbejder for at bevare, forhøje og forbedre eksisterende pensionsordninger gennem rådgivning og betjening.
 • arbejder for at fastholde og aktivt dyrke kontakten og relationerne til ledelsen hos firmakunder med henblik på mersalg og fastholdelse af kunden
 • sikrer høj kundetilfredshed og høj loyalitet hos kunden, blandt andet via synlighed i virksomheden
 • løbende afholder statusmøder med kunden
 • arbejder for indtegning og udvidelser/tilgang af firmapensionsaftaler

Som pensionsrådgiver kan du desuden forvente at blive involveret i relevante projekter – fx i forbindelse med produktudvikling.

 

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du har:

 • erfaring med firmapension
 • lyst til, eller erfaring med, salg og rådgivning
 • relevante moduler på Forsikringsakademiet, niveau 4
 • erfaring med PC på brugerniveau, herunder Office-pakken.Projektleder

Som projektleder varetager du den daglige ledelse af et udviklingsprojekt eller delprojekt – typisk med teknologisk fokus. Du har ansvar for både projektresultatet og for processen – herunder at sikre, at målsætning mht. tid, indhold og økonomi nås i forhold til definerede succeskriterier.

Beskrivelse af jobbet

Som projektleder i Topdanmarks Projektcenter varetager du den daglige ledelse af et udviklingsprojekt eller delprojekt – typisk med teknologisk fokus. 

Forandringsledelse er også et væsentligt parameter i projektledelsesarbejdet for at sikre rette forankring i modtagende organisation samt indfrielse af benefits.

Det er din opgave at definere roller og ansvar, sikre at der skabes resultater, motivere projektdeltagerne, opdyrke det gode samarbejde og bidrage til projektdeltagernes faglige og personlige udvikling.

Som projektleder har du ansvaret for, at projektet har de nødvendige forudsætninger for at indfri projektets formål. Herunder også rekruttere og udvikle projektdeltagere til og i projektet – og sikre involvering af både interne og eksterne interessenter.

 

Krav og forventninger i jobbet

Som projektleder har du typisk en akademisk uddannelse gerne med fokus på projektledelse, organisation, strategi eller ledelse. Derudover har du veldokumenterede resultater og erfaring med gennemførelse af udviklingsprojekter med teknologisk fokus. Kendskab til it-systemudviklingsmetoder er en fordel.

Du skal agere proaktivt og præge udviklingen i et helhedsorienteret perspektiv (kundeoplevelse- og adfærd, teknologiforståelse, digitale muligheder m.fl.). Ligesom du skal arbejde professionelt og tillidsbaseret, når du navigerer under konstante forandringer, sætter ledelsesretning og skaber forudsigelighed.

 

Karrieremulighed

I Projektcenteret lægger vi vægt på faglig udvikling og karrieremuligheder for den enkelte medarbejder. I den forbindelse har vi en karrieremodel, der sætter fokus på flere dimensioner i udviklingen af den enkelte. Ligeledes opererer vi med flere roller. Fx:

 

Juniorprojektleder 

 • Leder typisk et mindre team på 2-5 medarbejdere. Indgår ofte som delprojektleder på større program

 

Projektleder

 • Leder typisk tværorganisatoriske projekter på 10-20 medarbejdere

 

Seniorprojektleder og projektchef

 • Leder typisk større programmer eller projekter sammensat af flere mere eller mindre selvstændige projektspor. Samlet størrelse på programmerne kan variere mellem 25-150 medarbejdere. Ledelsesdelen inkluderer her også potentiel leverandørstyring, off shoring etc.

Som projektleder i Topdanmark opnår du høj faglighed inden for projektledelse og personlig udvikling som leder. Du agerer på alle ledelsesniveauer og får en synlig og anerkendt rolle i organisationen.

 

Afdelingen - Projektcenter

I Projektcenteret bidrager vi til de største udviklingsindsatser i Topdanmark med projektledelse og andre projektkompetencer. Dine nærmeste kolleger er projektchefer, seniorprojektledere, projektledere, contract managers, juniorprojektledere og programassistenter.

Vi har konstant fokus på udvikling af Topdanmarks udviklingskultur, optimering af projekter samt udvikling af vores udviklingsmodel og de værktøjer, der understøtter projektlederne i deres arbejde. Samtidig har vi stort fokus på din faglige udvikling, så du hele tiden er klædt på til at mestre din rolle. Du bliver en del af en socialt velfungerende gruppe, der bakker op om hinanden og har fælles, høje ambitioner om at gøre en forskel, skabe værdi for forretningen og hjælpe dig videre i din udvikling.
Skadebehandler (skadehjælp)

Som skadebehandler varetager du forskellige former for skader som f.eks. bygnings-, indbo-, auto- og erhvervsskader. Du varetager også forløbet, fra en kunde anmelder en skade, til sagen er afsluttet. Her fokuserer vi på at give vores kunder den ekstra service, der gør, at de føler sig godt hjulpet.

Beskrivelse af jobbet

Som skadebehandler varetager du forløbet, fra en kunde anmelder en skade, til sagen er afsluttet.

Vi fokuserer på at give vores kunder en god service ved at være åbne, idérige, forandringsparate, empatiske og udvise godt købmandsskab. Kunderne skal føle sig godt hjulpet og skal have tillid til, at vi overtager deres problem. 

Vi behandler forskellige former for skader som f.eks. bygnings-, indbo-, auto- og erhvervsskader.

Din opgave vil være at tage stilling til, om skadeårsagen er omfattet af forsikringen samt vurdere omfanget af skaden og prisen for udbedring af skaden. Ved skadeopgørelsen gør vi brug af samarbejdspartnere, herunder interne og eksterne taksatorer, og vi tilstræber at færdiggøre skaden i så få trin som muligt.

Kundekontakten foregår primært på telefon og e-mail, som vil være dine vigtigste arbejdsredskaber.

I perioder får du mulighed for at udføre fagrelateret projektarbejde.

 

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du besidder en stor portion sund fornuft og er serviceminded til gavn for kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Din faglige baggrund er ikke afgørende, da vi selv uddanner nye skadebehandlere. Forsikringsmæssig ballast er dog en fordel. 

Nyansatte gennemgår, uanset baggrund, et internt uddannelsesforløb ved opstart i Skadeafdelingen. Uddannelsen foregår herefter på Forsikringsakademiet. Vi har en forventning om, at du deltager aktivt i de uddannelsestilbud, vi tilbyder, så du bevarer et højt fagligt niveau.

Efter oplæring og uddannelse skal du selvstændigt kunne behandle og løse skadesager samt følge de retningslinjer og arbejdsgange, der har relation til den pågældende opgave. Derudover skal du være i stand til at hjælpe hver enkelt kunde med deres individuelle behov for kundeservice. 

Du skal indgå i skadeteamet, hvor vi arbejder selvstændigt og samtidig hjælper hinanden via god teamånd og feedback. Vi hjælper også hinanden på tværs af afdelinger ved akutte skadesituationer, f.eks. storm og skybrud.

Du skal have god forståelse for it og let ved at sætte dig ind i nye systemer, da det meste arbejde foregår digitalt.
Specialist

I Topdanmark dækker begrebet specialist over en bred gruppe af medarbejdere – fx økonomer, underwritere, erfarne jurister, produktudviklere, skadebehandlere med stor viden og erfaring, medarbejdere i marketing samt en bred vifte af forskellige jobfunktioner i it-afdelingen.

Beskrivelse af jobbet

I Topdanmark dækker begrebet specialist over en bred gruppe af medarbejdere, der besidder en unik viden og erfaring, som kun få andre i virksomheden har. Specialister arbejder både i forretnings- og stabsområder og dækker en bred vifte af jobs inden for eksempelvis økonomi, jura, salg, skadebehandling, produktudvikling, forretningsudvikling, marketing, HR eller IT.

Som specialist har du typisk et betydeligt ansvar inden for dit fagområde og kan selvstændigt varetage komplekse opgaver og drive udviklingen inden for dit felt. Du veksler mellem stor selvstændighed i opgaveløsningen og tætte samarbejdsrelationer med ledelsen og med kolleger i andre funktionsområder.

Du bliver ofte involveret i udarbejdelsen af analyser og beslutningsoplæg for og med ledelsen og kan periodevis arbejde i tværgående, længerevarende projekter.

Specialister er ikke ledere, projektledere eller administrative medarbejdere.

 

Krav og forventninger i jobbet

En specialist har typisk en lang eller mellemlang videregående uddannelse inden for sit felt.

I Topdanmark har vi fokus på forandringer, samarbejde og videndeling. Det stiller store krav til dig som specialist. Du skal nemlig ikke kun være motiveret af fordybelse indenfor dit eget fagområde, men også af at formidle din viden og erfaring til andre i virksomheden – herunder kunne indgå i forskellige samarbejds- og beslutningsfora.

Du skal motiveres af at være med, når vigtige beslutninger træffes. Du har en gennemslagskraft, der gør, at der bliver lyttet til dig, når du deler ud af din viden og gør dine synspunkter gældende.

Du holder af at opbygge og vedligeholde et fagligt og professionelt netværk internt i organisationen. Samtidig forventer vi, at du er interesseret i og arbejder kontinuerligt med din egen faglige og personlige udvikling.

Vi arrangerer løbende temamøder for specialister, som er en god anledning til at dyrke netværk og samtidig blive udfordret og opdateret på din egen rolle i relation til aktuelle emner.

Topdanmark tilbyder desuden et særligt udviklingsforløb for specialister.
It-medarbejder

Som en af Topdanmarks 350 it-medarbejdere er du med til at sikre understøttelse og udvikling af vores it-systemer, så vi leverer den bedst mulige service til vores kunder. Vi arbejder agilt med SCRUM og beskæftiger mange forskellige it-profiler som fx: Udvikler, arkitekt, driftsmedarbejder, supporter, tester og SCRUM master. 

Topdanmarks agile IT-afdeling rykker 

I disse år arbejder vores agile scrum-teams på at udvikle Danmarks teknologisk set mest effektive og kundevenlige pensions- og forsikringsvirksomhed. 

Vores godt 350 fagligt skarpe IT-kolleger har en afgørende position i Topdanmarks strategi. Her emmer af engagement. Kode og udvikling løftes af den faglige sparring med ambitiøse kolleger. 
”Vi arbejder med de allernyeste teknologier, og jeg har hele tiden nye platforme under fingrene.” Bjørn Bech Flindt, IT-udvikler.

 

Teknologi og mennesker trives sammen

Vi arbejder efter alle scrum-kunstens regler og med små iterationer hele tiden. Emner, der går igen:

 • Machine learning 
 • Robotic process automation 
 • Data Lake på Amazon Web Services-platformen

Her er et langsigtet fokus på uddannelse og udvikling – og en hverdag med fokus på faglig udfordring, trivsel og en sund work/life-balance.  

 

Du bliver del af et selvkørende team 

Hver dag mødes hele teamet foran tavlen og/eller skærmen og koordinerer med hinanden. Nogle teams har medlemmer i både Ballerup, Kuala Lumpur og Manila. 
Robotudvikleren Jonas fortæller: ”Jeg sætter stor pris på, at mine ledere er meget uformelle. De kigger lige forbi og spørger, hvordan det går. Men de giver også frihed til, at vi selv kan tage beslutninger for vores egen hverdag og arbejdsgange.”
Taksator – Bygning

Som bygningstaksator skal du foretage risikovurdering af de bygninger, som kunderne ønsker at forsikre hos os. Det gælder almindelige enfamilieshuse, men også erhvervsbygninger og landbrugsbygninger, herunder bygningsmæssige indretninger som fx halmfyringsanlæg.

Et sikkert liv med risiko …

Livet som bygningstaksator er meget selvstændigt med masser af kundekontakt. Du skal have forstand på bygninger og risiko. Viden om risiko er essentiel for os. Både når vi skal tilbyde nye kunder en forsikring, og når vi skal tage stilling til, om en skade er dækket, og hvad udbedringen skal koste.

 

Et godt tilbud er et præcist tilbud

”Vi er rigtig gode til at vurdere risikoen for skader på kundernes huse, værksteder, halmfyringsanlæg og hvad de nu har. Det sikrer alle kunder en pris, der er rimelig i forhold til deres risiko – billigt for sikre huse, og dyrere, når risikoen er større.” Morten Harbo, bygningstaksator

Du ser på nye kunders bygninger og afgør, om vi kan forsikre dem uden forbehold. Det er også dig, der bestemmer, om vi skal skrive nogle undtagelser ind i kundens tilbud, sætte prisen højere end normalt eller simpelthen afvise at tilbyde en forsikring.

 

Du hjælper kunden gennem skaden

Når en forsikret bygning er blevet beskadiget, fx af brand, storm- eller vandskade, skal du finde årsagen til skaden og prisen for at få den udbedret.

Du tager også stilling til skjulte skader, der viser sig efter et ejerskifte. Det kan fx være konstruktionsfejl eller ulovlige elinstallationer.

”Jeg sætter en ære i, at kunden kan overskue det arbejde, vi sætter i gang og i det hele taget føler sig godt hjulpet. ” Morten Harbo, bygningstaksator

 

Et job med udbygningsmuligheder

Efterhånden udvikler du kompetence til fx at behandle storskader, forureningsskader, ansvarsskader mv. Du kan også deltage i projekt- og udviklingsarbejde.

Sideløbende med arbejdet skal du være indstillet på at gennemgå taksatoruddannelsen på Forsikringsakademiet. Det er en moduluddannelse, som typisk strækker sig over en periode på tre år.

Herudover har du mulighed for at tage forskellige forsikringsfaglige uddannelser på Forsikringsakademiet.

Se mere om uddannelsen

 

Sådan genkender du en bygningstaksator

Vi forventer, at du har uddannelse og nogle års erfaring i styring af byggeopgaver.
Sikkert som bygningsingeniør eller -konstruktør, men du kan også være arkitekt med en håndværksmæssig grunduddannelse.

Du trives bedst i jobbet, hvis du er:

 • Målrettet og god til at sætte dig selv i gang med klare strukturer i hverdagen
 • Udadvendt, ansvarsbevidst og resultatorienteret
 • Empatisk, lyttende, imødekommende og hjælpsom 
 • Ansvarsfuld
 • Svær at stresse
 • Rigtig god til at samarbejde
 • God til IT og nye systemer
 • Glad for at køre i din egen bilTaksator – Løsøre/Sikring

Du skal som løsøretaksator se på, om sikringen af vores private kunders hjem og ejendele er – eller var – god nok. Herunder give forslag/krav til en bedre sikring. Som sikringskonsulent skal du risikovurdere vores erhvervskunders tyverisikring.

Beskrivelse af jobbet

Som løsøretaksator eller sikringskonsulent har du to primære opgaver:
Du skal som løsøretaksator se på, om sikringen af vores private kunders hjem og ejendele er god nok. Herunder give forslag/krav til en bedre sikring. Som sikringskonsulent skal du risikovurdere vores erhvervskunders tyverisikring. Denne foretages ud fra fastlagte retningslinjer fra vores brancheorganisation Forsikring og Pension og vores egne retningslinjer.

Du skal som løsøretaksator og sikringskonsulent behandle og opgøre løsøreskader hos vores erhvervs-, landbrugs- og privatkunder. Din opgave er at fastlægge årsag til skaden, omfang af skaden og en erstatningsopgørelse.

Arbejdet udfører du i samarbejde med vores police- og skadeafdelinger og med vores kunder i centrum, så de altid føler sig godt hjulpet.

I jobbet kan du udvikle dig ved at indgå som specialist i fx storskader, driftstabsskader og komplekse sikringsopgaver. Du kan også deltage i projekt- og udviklingsarbejde på det tekniske område. Herudover har du mulighed for at tage forskellige forsikringsfaglige uddannelser på Forsikringsakademiet.

 

Krav og forventninger i jobbet

Som løsøretaksator forventer vi, at du er uddannet løsøretaksator eller har anden relevant uddannelse indenfor skadeforsikring. Som sikringskonsulent forventer vi, at du er uddannet indenfor sikringsområdet, politiet eller har anden relevant uddannelse indenfor skadeforsikring.

Du skal være servicemindet og have gode forhandlingsevner. Og så skal du have god forståelse for it og let ved at sætte dig ind i nye systemer.

Sideløbende med arbejdet skal du være indstillet på at gennemgå taksatoruddannelsen på forsikringsakademiet. Det er en moduluddannelse, som typisk går over en periode på 3 år.

Det er vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt, og du arbejder typisk fra dit eget hjemmekontor.
Taksator - Auto

Som autotaksator i Topdanmark er din primære opgave at opgøre alle former for skader sket på alle typer af køretøjer, fx biler, cykler, traktorer, arbejdsmaskiner, campingvogne mm. Kort sagt opgør du skader på stort set alt hvad der kan køre.

Beskrivelse af jobbet

Som autotaksator i Topdanmark er din primære opgave at opgøre alle former for skader sket på alle typer af køretøjer, fx biler, cykler, traktorer, arbejdsmaskiner, campingvogne mm. Kort sagt opgør du skader på stort set alt hvad der kan køre. Skaderne bliver oftest opgjort via Autotaks. 
I hverdagen samarbejder du tæt med de øvrige autotaksatorer, samt vores skadeafdelinger. Vores hovedfokus er at have kunderne i centrum og sikre at de altid føler sig godt hjulpet. 

 

Krav og forventninger i jobbet

Vi forventer, at du besidder en stor portion sund fornuft og er serviceminded, da dette er til gavn for kunder, kolleger og samarbejdspartnere. 

Du har en bred baggrund som værkfører indenfor autobranchen, samt flere års erfaring med autoskader herunder kendskab til Autotaks systemet. Kendskab til forsikringsbranchen er en fordel. 

Da arbejdet er meget selvstændigt og kundevendt forventer vi blandt andet, at du: 

 • Er målrettet og kan sætte dig selv i gang
 • Er udadvendt, ansvarsbevidst og resultatorienteret
 • Har gennemslagskraft
 • Har en høj grad af empati og lyst til at hjælpe andre
 • Går gerne den ekstra mil for at løse en udfordring
 • Arbejder systematisk og målrettet
 • Har egen bilKontakt

HR
Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os om dine job- og karrieremuligheder i Topdanmark.
telefon 44 74 30 60