Generalforsamling

De sidste tre uger før generalforsamlingen vil indkaldelse, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev, være tilgængelige her på siden.

Topdanmarks ordinære generalforsamling finder sted den 2. april 2020.

Generalforsamling

Vis rapporter for
07.03.2019

Formandens beretning generalforsamling 2019 (57 KB)

07.03.2019

Transmission af ordinær generalforsamling

07.03.2019

Referat af ordinær generalforsamling 2019 (98 KB)

07.03.2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019 (107 KB)

07.03.2019

Elektronisk tilmelding til generalforsamlingen

07.03.2019

Brevstemme generalforsamling 2019 (44 KB)

07.03.2019

Afgivelse af elektronisk brevstemme

07.03.2019

Fuldmagt generalforsamling 2019 (46 KB)

07.03.2019

Afgivelse af elektronisk fuldmagt

07.03.2019

Generalfuldmagt generalforsamling 2019 (7 KB)

07.03.2019

Topdanmark Årsrapport 2018 (1 MB)

07.03.2019

Bestyrelseskandidater (262 KB)

07.03.2019

Forslag til Aflønningspolitikken (71 KB)

07.03.2019

Bestyrelsens kommentarer til pkt. IVD (27 KB)

07.03.2019

Information om persondataretlige forhold (33 KB)

07.03.2018

Bestyrelseskandidater (201 KB)

Kontakt

INVESTORER
Steffen Heegaard
Kommunikations- og IR-direktør
mobil 40 25 35 24
telefon 44 74 40 17
IR sekretariatet
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18