Investering

Udlodning i Topdanmark er fra 1998 til 2017 sket i form af tilbagekøb af Topdanmark-aktier. I denne periode er det vedtaget at annullere egne aktier svarende til 78,17 % af aktiekapitalen. På generalforsamlingen i 2017 blev det besluttet, at Topdanmark indstiller aktietilbagekøbet og overgår til udlodning via udbytte.

En stabil investering

Topdanmark er Danmarks næststørste forsikringsselskab med en samlet markedsandel på 17 % for skadesforsikring. Når det gælder livforsikring, indtager vi en femteplads blandt de kommercielle selskaber med en markedsandel på 9 %. 

Vi skaber først og fremmest værdi for vores aktionærer gennem vores kerneforretning og ikke via risikofyldte finansielle investeringer. 
Udlodningspolitik

Formål 
Formålet med Topdanmarks udlodningspolitik er at distribuere overskydende kapital tilbage til aktionærerne. 
 
Princip 
Topdanmark har en disciplineret tilgang til kapital, således at kapital, der ikke er nødvendig for at drive forretningen, udloddes til aktionærerne, og ophobning af unødvendig kapital undgås. 
 
Udlodning 
Bestyrelsen har vedtaget en udlodningspolitik, hvorefter udlodning fremover vil foregå i form af en årlig dividendeudbetaling. Udbetaling af dividende vil ske umiddelbart efter afslutningen på den ordinære generalforsamling. 
 
Dividenden vil svare til en payout ratio på mindst 70 %. 
 
Udlodning for 2019 
Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der udloddes 1.530 mio. kr. for 2019 svarende til 17 kr. pr. aktie i form af udbytte. Det svarer til en payout ratio på 98,9 og en udbytteprocent på 5,4. 
NØGLETAL

  • 70
    payout ratio

    Mindst 70 % payout ratio på den årlige udbytteudbetaling

  • 1.530
    millioner kroner

    vil bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at der udloddes for 2019 svarende til en payout ratio på 98,9.

Abonnér på presse- og selskabsmeddelelser inklusive årsrapporter på ritzau.dk

RITZAU.DK

Kontakt

INVESTORER
Steffen Heegaard
Kommunikations- og IR-direktør
mobil 40 25 35 24
telefon 44 74 40 17
IR sekretariatet
IR sekretariatet
telefon 44 74 40 18