Find relevant information om Topdanmarks investeringer

I Topdanmarks forretning investerer vi bl.a. de forsikringsmæssige reserver og pensionskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el. lignende.

Beholdninger

Topdanmark investerer i en række danske og globale selskabers aktier og kreditobligationer. Her kan du se en oversigt over de samlede beholdninger, samt om Topdanmark har været i aktiv ejerskabsdialog med et selskab i løbet af de seneste år.
Beholdningsliste

Stemmeafgivelse på generalforsamlinger

Topdanmark gør brug af sin stemmeret på generalforsamlinger. Her kan du se en oversigt over vores stemmeaktivitet.
Aktivt ejerskab - eksklusionsdialog

Topdanmark eller Topdanmark’s samarbejdspartner går i eksklusionsdialog med selskaber, hvor der er konstateret et verificeret brud på FN’s Global Compact. Topdanmark kan vælge at frasælge sine investeringer, hvis en eksklusionsdialog ikke findes at føre til den ønskede ændring i adfærd:

Danske Bank: Eksklusionsdialogen omhandler et brud på FN’s Global Compact princip 10 – dialogen er stadig igangværende og der er en positiv fremgang i dialogen.

Volkswagen. Eksklusionsdialogen omhandlede et brud på FN’s Global Compact princip 7, 8 og 9 – dialogen blev afsluttet som en eksklusionsdialog ultimo 2020 efter ændret adfærd fra Volkswagen.
Eksklusioner

Topdanmark har bevidst fravalgt at investere i visse produktioner der i deres natur er kontroversielle og omgærdet med uforholdsmæssigt store omkostninger for det omkringliggende samfund. Topdanmark investerer derfor ikke i virksomheder, der har aktiviteter indenfor:

  • Produktion af brændsler baseret tjæresand
  • Termisk kul
  • Røgtobak
  • Produktionen af kontroversielle våben

Tjæresand og termisk kul fravælges hvis omsætningen fra salget af disse produkter udgør mere end 5% af totalen. Ved produktion af røgtobak og kontroversielle våben sker fravalget ved en omsætning der er større end 0 – 1 %.

Her kan du se et eksempel på ekskluderede selskaber med udgangspunkt i Topdanmarks investeringsunivers. Selskaber der ligger uden for vores referenceindeks analyseres ikke. 
Eksklusionsliste

Formålspension

For de af vores kunder der ønsker yderligere fokus på en bæredygtig udvikling og eksklusion af visse sektorer tilbyder vi investeringsløsninger med udvidede ESG-hensyn. Disse produkter har en række ekstra eksklusionskriterier, som fx:

  • Produktion af fossile brændsler (herunder olie og gas)
  • Råstofudvinding i det globale syd
  • Online hasardspil
  • Voksenunderholdning
  • Våben

Selskaber fravælges i formålspension hvis omsætningen fra salget af disse produkter udgør mere end 5% af totalen.

Her kan du se et eksempel på ekskluderede selskaber med udgangspunkt i Topdanmarks investeringsunivers. Selskaber der ligger uden for vores referenceindeks analyseres ikke. 
Eksklusionsliste